До 28 ноември 2022 г. собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., трябва да подадат заявление за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите. Това стана ясно по време на разяснителна онлайн среща, организирана от Министерството на околната среда и водите, в която взе участие зам. областният управител на Кюстендил Валентина Караганова. Темата на онлайн събитието бе кампанията по регистриране на кладенци и ползването на подземни води за собствени потребности.

Зам. областният управител поясни, че заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде чрез съответния кмет на община, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление.

„Не се заплаща такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите“, обясни още Караганова.

Тази регистрация се отнася за кладенците, от които водата се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни, за нуждите на домакинството. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност, стана ясно по време на онлайн срещата.