ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ

към 25.11.2022г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Социален работник

Висше образование/Социални дейности, Социална Педагогика или Специална педагогика

1 Психолог

Висше образование/Психолог

1 Логопед

Висше образование/Логопед

2 Ръководител проект

Висше образование/Социални дейности, икономика, психология, педагогика, работа с компютър, опит

1 Електротехник, промишлено производство

Висше, средно образование/ Електротехника, електроника и автоматика

1 Машинен инженер

Висше образование/Инженер- машинен

1 Старши учител, изобразително изкуство

Висше образование/ Изобразително или приложно изкуство, НУП

1 Старши учител в прогимназиален етап/химия и биология, физика и биология

Висше образование/ Химия и биология, физика и биология

1 Учител по руски език

Висше образование/Руска филология