ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ

към 1.07.2022г.

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

2 Психолог

Висше образование –Психология

1 Управител, ресторант

 

Висше, средно образование,

работа с компютър , английски език на В1

2 Управител

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки или хуманитарни науки, работа с компютър, 1 г. опит

1 Социален работник

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки

2 Кинезитерапевт

Висше образование/ Кинезитерапия

1 Логопед

Висше образование/Логопедия

1 Счетоводител

Висше образование/Стопански науки- икономика, финанси, счеводство и контрол

1 Медицинска сестра/медицински специалист

Висше образование/ Медицина, работа с компютър, 1 г.опит

1 Учител по информатика

Висше образование/

Информатика

1 Учител по математика

Висше образование/

Математика

1 Учител по БЕЛ

Висше образование/

БЕЛ

1 Учител по физика

Висше образование/

Физика

2 Ръководител, компютърен кабинет

Висше образование/ Информатика и компютърни науки

 

2 Инженер поддръжка

Висше образование/

Технически науки

2 Инженер, конструктор

Висше образование/

Инженер

2 Техник, химия

Висше образование/

Химия