Информация за свободните работни места в Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил

към 24.3.2023 г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Психолог

Висше образование/Психология, работа с офис пакет

1 Експерт, програми и проекти/ експерт, информационно обслужване и услуги

Висше образование, владеене на английски, френски или немски език/ В2, минимум 1 г. опит, работа с Miсrosoft, Internet, др. софтуерни продукти

1 Технически ръководител В и К район

Висше, средно /Техническо, придобита квалификация-Пътно строителни машини, 1 г. опит, кат. В и Ктк

1 Учител по испански език

Висше образование/Испанска филология, средно образование, работа с компютър /В

1 Учител по математика

Весше образование/Математика

1 Сътрудник, социални дейности

Висше образование/Социални дейности, здравни грижи, работа с офис пакет, английски език

2 Рецепционист, хотел

Висше образование, работа с компютър, английски език/В1

1 Електротехник, промишлено производство

Висше, средно образование/ Електротехника, електроника и автоматика

1 Счетоводител

 

Висше образование/Счетоводство, работа с компютър или проф. кваликация/5 г. опит