Застудяването в последните дни се е отразило зле на цъфналите овошки като кайсии и джанки, както и напъпилите праскови. За щастие масов цъфтеж за момента не се наблюдава, което дава надежда на стопаните, че няма да да има сериозни последствия за реколтата им.

За черешите, ябълките и сливите за сега няма притеснения.

"На този етап няма никакво притеснение за овощните култури. Това застудяване, което се случи през последните дни дори е полезно за дърветата, тъй като те в момента се намират в принудителен покой и всяко едно продължително охлаждане на дърветата ще бъде от полза. В смисъл такъв, че цъфтежа при тях ще настъпи малко по-късно и има вероятност да се избегнат късните пролетни мразове. Метеоролозите прогнозират в следващите един-два дни да паднат температурите до -8, -10 градуса, но във фазата, в която се намират в момента череши, ябълки, круши и сливи няма никаква опасност от измръзване. Пъпките в момента се намират в начално набъбване и могат да понесат и по-ниски температури, стига продължителността на въздействие да не е голяма." каза зам.-дир. на Институт по земеделие Кюстендил доц. д-р Димитър Сотиров

Черешопроизводители от региона за момента са спокойни за реколтата си. За черешовите насаждения голям проблем са късните пролетни мразове, които обикновено се случват през втората половина на месец Април.

"Докато по околните планини има сняг, ние очакваме да се случи измръзване. Земеделските стопани по време на осланяване могат да направят димни завеси, чрез изгаряне на инертни материали или ползване на димни свещи за да запазят цъфналите овошки. Където има възможност може да се извърши една обилна гравитачна поливка, да се навлажни терена под дърветата. Това до известна степен също помага, като повишава температурата в насажденията с 1 - 2 градуса. Пръскането с медни препарати, като Бордолезов разтвор също може да забави натрупването на температурни суми и по този начин да забавим цъфтежа, а по някога 1 - 2 дни са от решаващо значение." добави д-р Димитър Сотиров.

За земеделските производители застраховането на насажденията не е от полза, тъй като по думите им застрахователните компании предлагат застраховки срещу измръзване за периоди след 15 Май.