Тази година кампанията с изнесени каси в малките населени места на отдел „Местни приходи” към Община Кюстендил, за заплащане с 5% отстъпка на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозното средство и такса куче, ще започне от 5 април 2021 г.

Тя ще продължи до 24 април 2021 г. в 25 населени места съгласно следния график:

 

Г Р А Ф И К

 

За посещения на служителите от Дирекция „Местни приходи” на Община Кюстендил по дати и населени места за събиране на местните данъци и такси за 2021 година:

 

05.04.2021 г. /понеделник/
- с. Коняво

- с. Жабокрът
- с. Гирчевци


06.04.2021 г. /вторник/
- с. Копиловци
- с. Шишковци


07.04.2021 г. /сряда/
- с. Лозно
- с. Слокощица
 

08.04.2021 г. /четвъртък/
- с. Багренци
- с. Горна Гращица
 

09.04.2021 г. /петък/
- с. Жиленци
- с. Вратца
 

12.04.2021  г. /понеделник/  
- с. Ябълково
- с. Николичевци


13.04.2021  г. /вторник/  
- с. Драговищица
- с. Раждавица


15.04.2021  г. /четвъртък/  
- с. Таваличево
- с. Пиперков чифлик

 

16.04.2021  г. /петък/  
- с. Дворище
- с. Катрище

 

19.04.2021 г. /понеделник/

- с. Грамаждано

- с. Гюешево

 

20.04.2021 г. /вторник/

- с. Радловци/с. Лисец

- с. Соволяно
 

21.04.2021 г. /сряда/
- с. Долна Гращица