На 19.02.2021 г. (петък) от 10:30 часа, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира уебинар на тема: „Основни принципи на резитбата при овощните дървесни видове. Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката “.

Участниците в уебинара ще се запознаят с основните принципи на резитбата за формиране и плододаване на дървесните овощните видове в т.ч. посредством представяне на видеоматериал заснет в Овощарската опитна станция на Институт по земеделие – Кюстендил. Ще бъде представена и информация и актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката.

Нашата цел е да припомним на овощарите, които не са започнали резитбата, че е крайно време да се насочат към своите градини тъй като зимата половината отмина, времето се затопли и много скоро дърветата ще излязат от дълбокия покой  и ще започне активизиране на вегитационните процеси, а това не е добре за овощните култури. За това хората трябва да потеглят към своите градини. При резитбата на овощните дървета независимо каква е формировката и какъв е вида има основни правила. Един от основните принципи е да се изграждат корони с редуциран брои скелетни части. Това е важно, за да може светлината да прониква във всички части на короната, за да не се получава оголване. Защото много често хората допускат грешка, като остават прекалено много клони и дървото става прекалено гъсто. Те се надяват, че ще получат повече плодове. Това е така, но като бройки плодове, не като качество, не като килограми “, заяви Димитър Сотиров- зам.- директор на Институт по земеделие.

 

В програмата на онлайн семинара са включени:

    Основни принципи на резитбата при овощните дървесни видове:

  • Примерна резитба за формиранепри неплододаващи насаждения
  • Примерна резитба за плододаване при ябълкаи череша
  • Примерна резитба за подмладяване при ябълкаи череша

Лектор и демонстратор е доц. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие Кюстендил

    Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при ябълката
Лектор: гл. ас. д-р Вилина Петрова от Институт по земеделие Кюстендил

    Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата
Лектор: доц. д-р Анелия Борисова-Крумова,Институт по земеделие Кюстендил, към ССА

    Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при сливата
Лектор: гл. ас. д-р Вилина Петрова, Институт по земеделие Кюстендил, към ССА

    Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 и „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството иуслуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитиена селските райони 2014-2020 г.

Лектор: експерт от ТОО -Кюстендил към НССЗ

В семинара е предивидена възможност за задаване на въпроси от участниците към лекторите.

 

При провеждане на уебинара ще бъде използвана онлайн платформата ZOOM. Включването е възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет. 

Участието е безплатно и без такси, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/MGNCd79YyxcH5Hbq6
Линк за достъп: https://zoom.us/j/96456988829

 

Събитието се организира от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил и  Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия.