Соргото става все по-предпочитана култура от земеделците в години на засушаване

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе дистанционен семинар на тема: "Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди  в отговор на климатичните промени. Разпространение, значение и технология на отглеждане”.

Семинарът ще бъде онлайн и ще се проведе на 4 Юни от 13.00 ч. Включването ще бъде възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет.

Лектор на семинара ще бъде доц. д-р Калин Сланев от Земеделски институт – гр. Шумен към Селскостопанска академия, който работи от години по проблемите на селекцията и семепроизводството на културни растения и по-специално на сорго, суданка и соргосуданкови хибриди.

Обучението включва два модула:

  • Сорго и суданка – значение, разпространение и използване в животновъдството;
  • Агротехника при отглеждането на сорго за зърно и суданка за зелена маса.
  • "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Семинара е безплатен и в него могат да се включат земеделски стопани от цялата страна.

снимка: wikimedia.org

Соргото е все по-предпочитана култура от земеделцските стопани. То може да се използва като алтернатива на царевицата. Неговата популярност сред земеделските стопани расте постоянно, защото не изисква много разходи за отглеждане и се адаптира много лесно към различни почвени и климатични условия. Соргото намира разнообразни приложения – използва се за зърно, захар, силаж, биомаса и др. Характерно за това растение е неговата сухоустойчивост. В райони с големи засушавания и горещ климат от соргото се получават по-високи добиви в сравнение с царевицата. При продължителна суша растението има способността да задържа растежа и развитието си, а при валеж да ги възстановява отново. Соргото е много добра храна за почти всички видове животни, а по хранителна стойност се изравнява с царевицата.

Стопанските качества на соргото го определят като култура с разностранно приложение. Освен за производство на фуражи за животновъдството, то намира приложение и като храна на хората. Липсата на глутен, високото белтъчно съдържание, възможностите за овкусяване и други предимства определят соргото като важна диетична храна.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

начало:  13.00 часа

линк за регистрация:  https://forms.gle/dDBqnTQ86Me5c2Dr7 линк за срещата: https://us02web.zoom.us/j/81541497067, ID: 815 4149 7067

13.00 – 13.15      Представяне на лектора и участниците в семинара

13.15  – 14.00     Сорго и суданка – значение, разпространение и използване в животновъдството

14.00  – 14.45     Агротехника при отглеждането на сорго за зърно и суданка за зелена маса

14.45 – 15.00      Дискусия с лектор: доц. д-р Калин Сланев – преподавател в секция „Селекция и семепроизводство на културни растения“ към Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”

 15.05 – 15.35     Представяне дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ - лектор: експерт от НССЗ

15.35 – 15.45      Дискусия и закриване на семинара