Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи съдия Мирослав Начев – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Кюстендил.

снимка: Кюстендил Инфо - новини от Кюстендил и региона

Кандидатурата му бе предложена от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.