На 30.7.2020 (четвъртък) от 10:00, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира уебинар на тема: „Ефективно използване на водните ресурси. Добри практики при използване на водите за напояване на земеделските култури“.

 

Събитието се организира от Териториални областни офиси на НССЗ - гр. Кюстендил и гр. Перник и Институт по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия

Лекторът на събитието ще бъде проф. Куман Куманов от Института по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия

 Основните теми на информационния семинар ще бъдат следните:

Ефективно използване на водните ресурси;
Добри практики при използване на водите за напояване на земеделските култури;
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

При провеждане на обучение ще бъдат използвана отново онлайн платформата ZOOM. Включването ще бъде възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет. 

За повече информация и съдействие при регистрация може да се обадите на тел: 078/55 12 95, 0887 85 67 67.

 

Участието е безплатно и без такси за земеделски стопани от цялата страна!