Семинар на тема "Иновативни технологии при създаване и отглеждане на овощни насаждения" ще се проведе в Кюстендил.

Организатори на проявата са Лесотехническия университет и Териториалната организация на Научно-техническите съюзи в Кюстендил.

На семинара ще бъдат обсъдени възможностите на земеделските производители при създаването на овощни насаждения, особеностите при резитба за плододаване и подмладяване на плодните дървета и заплахи от инвазия на чужди за страната ни вредители.

Като част от семинара ще бъде направена и демонстрация на резитба в овощни градина.

Лектори на семинара са проф. д-р Димитър Домозетов и проф. д-р Румен Томов от Лесотехнически университет.

Семинарът ще се проведе на 27 Февруари 2020 г. в Дом на науката и техниката.
гр. Кюстендил ул. „Македония“ № 2, ет. 2, зала 4

Програма на семинара:

10.15 – 10.30 Регистрация на участниците
10.30 – 11.15 Създаване на овощни насаждения, маркиране и засаждане. Лектор: проф. д-р Димитър Домозетов
11.15 – 12.15 Резитба за формиране, плододаване и подмладяване на овощните видове. Лектор: проф. д-р Димитър Домозетов
12.15 – 13.00 Заплаха от инвазивни чужди вредители по овощните култури. Лектор: проф. д-р Румен Томов, Лесотехнически университет
13.30–14.30 Демонстрация на резитба в производствени овощни насаждения в землището на с. Пиперков Чифлик. Лектор: проф. д-р Димитър Домозетов