Наградените от областния кръг на конкурса продължават участие в националния етап

Днес участниците в конкурса „С очите си видях бедата“ получиха наградите си. Те им бяха връчени от началника на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в РДПБЗН – Кюстендил, Пламен Янев.

Учениците се състезаваха в 3 категории : Деца и ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование; Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство; Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

В първата категория – във възрастовата група 7- 10 години, първото място спечели Ивона Гюрина – III клас, ОУ „Христо Ботев“ - с.Крайници, общ.Дупница; на второ място се класира Никол Дишова – IV клас , ОУ „Христо Ботев“ с.Крайници, общ.Дупница; на трето място е Симона Гюрина – III клас , ОУ „Христо Ботев“ с.Крайници, общ.Дупница.

Във възрастовата група 11 -13 години на първо място е Васил Атанасов Хандъров – V клас, СУ „Паисий Хилендарски“ гр.Дупница; на второ място е Яна Росенова Йорданова – V клас, СУ „Паисий Хилендарски“ гр.Дупница; на трето място е Димитър Ивов Спасов – V клас , СУ „Паисий Хилендарски“ гр.Дупница.

Наградените от втората категория ученици – в първа възрастова група, са: първо място за Меган Методиева Методиева – II клас, Обединен детски комплекс – Кюстендил, на второ място е Михаил Даниелов Георгиев – IV клас ,Обединен детски комплекс – Кюстендил , на трето място е Изабела Руменова Георгиева – IV клас, Обединен детски комплекс – Кюстендил; наградените в третата възрастова група са: на първо място Анастасия Василева Димитрова – IX клас, Обединен детски комплекс – Кюстендил, на второ място - Ани Даниелова Георгиева – IX клас, Обединен детски комплекс – Кюстендил, на трето място Любов-Мария Любомирова Бекова – VIII клас, Обединен детски комплекс – Кюстендил.

В третата категория голямата награда получи 11-годишният Георги Десиславов Иванов от ЦНСТ „Сияние“ – Кюстендил.

 

Конкурсът „С очите си видях бедата” е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи с партньорство на Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа.
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система. Провежда се от 2002 година.