На всеки пет години гражданите на ЕС избират кой да ги представлява в Европейския парламент – пряко избираната институция, която защитава техните интереси в процеса на вземане на решения в ЕС. Свързаните с гласуването практики се различават между отделните държави-членки, но също така съществуват някои общи елементи.

 

Колко членове на ЕП от всяка държава?

Разпределението на местата е посочено в европейските договори. То взема предвид числеността на населението на всяка държава, като малките държави получават повече места, отколкото би предполагало строгото прилагане на пропорционалността. Понастоящем броят на членовете на Европейския парламент варира от шест за Малта, Люксембург, Кипър и Естония до 96 за Германия.

За България броят на евродепутатите е 17.

 

Избирателна система

Правилата гласят, че при избора на членове на ЕП следва да се използва някаква форма на пропорционално представителство. Тази система гарантира, че ако една партия получи 20% от гласовете, тя ще спечели и приблизително 20% от местата, за които се състезава, така че и по-големите, и по-малките политически партии имат шанс да изпратят свои представители в Европейския парламент.

Държавите имат свободата да вземат решения относно много други важни аспекти на процедурата за гласуване. Например някои държави разделят територията си на областни избирателни райони, докато други имат един-единствен избирателен район.

 

Дни за гласуване

Държавите в ЕС имат различни традиции във връзка с гласуването и всяка може да вземе решение относно точния ден на изборите в рамките на четиридневен период, от четвъртък (денят, в който обикновено гласуват Обединеното кралство и Нидерландия) до неделя (когато повечето държави провеждат изборите си).

 

Кой се кандидатира на изборите?

На изборите се конкурират национални политически партии, но щом членовете на ЕП бъдат избрани, повечето от тях решават да се присъединят към транснационални политически групи. Повечето национални партии имат установени връзки с европейска политическа партия, така че един от сериозните въпроси в изборната нощ е кое от тези европейски обединения ще упражнява по-голямо политическо влияние през следващия законодателен мандат.

 

Влияние при определяне на лицето, което ще застане начело на Комисията

На изборите през 2014 г. основните европейски политически партии номинираха за първи път свои кандидати за председател на Европейската комисия — изпълнителния орган на ЕС. Кандидатът на партията, която спечели най-много гласове (Европейската народна партия), зае поста председател на Комисията, след като получи одобрението на новия Парламент. По този начин, чрез гласуване на изборите за Европейски парламент, гражданите не само имаха възможността да повлияят на формирането на Парламента, но също и да определят кой ще отговаря за предлагането и провеждането на политиките на ЕС.

Европейският парламент реши следващите европейски избори да бъдат между 23 и 26 май 2019 г.

 

Евродепутатите ще бъдат 705, вместо досегашните 751, след напускането на Великобритания.

Занапред България и още 12 държави ще запазят броя на евродепутатите си – за България той е 17, а 14 държави ще получат допълнителни места. 

Най-облагодетелствани от промените са Испания и Франция, които получават по пет допълнителни места в ЕП. Предвижда се Холандия и Италия да имат трима евродепутати повече, а с по един нарастват мандатите на Румъния, Полша, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финландия, Хърватия и Естония. Ирландия получава още две места.

По силата на февруарското решение 46 от британските мандати ще бъдат оставени в запас за държави, които може да се присъединят към ЕС занапред. 

 

 

 

Публикацията е по проект „Европа чува твоя глас – БЪДИ АКТИВЕН!”,

Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003, съфинансиран от ЕП и НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.