Навигация

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Меморандум за сътрудничеството подписаха директорите на Детска градина “Първи юни” в Кюстендил- Даниела Виткова и Детска градина “Детска радост” в Струмица- Тинка Маркова. Обекти от детските заведения бяха реконструирани по проекта “Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се финансира по програмата за ТГС България- Македония

“След 20 месечен труд спокойно можем да кажем, че целта на проекта е постигната. Бяхме част от един мащабен, амбициозен проект, който не беше никак лесен, но е изключително значим и богат като дейности”, заяви Даниела Виткова.

 
 
 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф