Проектът се осъществи с партньорството на 5 училища в Кюстендилска област, Българския червен кръст, психолози, Българския туристически съюз, представители на Българската православна църква.

Обучителите бяха служители на РУ МВР – Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Рила, и БЧК. Целите на програмата бяха ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към правилата и законите, създаване на навици за безопасно поведение и умения за вземане на решения в определени ситуации, изграждане на гражданска компетентност и позиция, повишаване на доверието в полицията.

По време на двугодишния обучителен период теоретичните заниманията се провеждаха в училищата, в районните полицейски управления и на открито.

По време на обучението децата придобиха знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си и хора изпаднали в беда, справяне в трудни ситуации на улицата, вкъщи, в училище, познаване на правата и отговорностите им, работа в екип, уважени и толерантност към чуждото мнение и различните.

По време на обучителния период децата участваха в лагери и състезания. Най-атрактивни за тях бяха заниманията по детска лична полицейска защита и оказване на първа долекарска помощ.

Участниците в проекта получиха дипломи за успешното си представяне, като учениците от двете ПУ от Кюстендил финализираха проекта с лагер в с. Долни Лозен с много забавления и състезания, където получиха дипломите си.