Община Кюстендил кани инвеститори за изграждане на фотоволтаичен парк в местността „Сабеславица“ в землището на село Горна Гращица. До 22 февруари в деловодството на Общината желаещите могат да подадат заявление за участие в процедурата по избор на инвеститор.

“Не сме длъжни да обявяваме подобна процедура, но ние искаме състезание на предложения. Икономически предложения.“, обяви още кметът. 

На следващия ден в присъствието на всички участници в процедурата ще бъдат отворени самите предложение пред комисия, като всеки участник ще се подпише под предложението на другия, за да няма коментари по предложенията и ангажиментите, които приемат.

След анализ на комисията ще се избере и победителят, като водещи ще бъдат цената на правото на строеж, срокът на изпълнение на сама инвестиция и социалните придобивки за община Кюстендил и гражданите.

„Това е изключително важен проект, тъй като там терена няма как да стане земеделски заради камениста почва. Това е терена на който едно време искаха да изграждат завод за изгаряне на отпадъци. Спасихме го и в момента ще може да носи приходи и да облекчава финансовото състояние на гражданите на Кюстендил“

Теренът с площ от 186 декара. При неизпълнение са предвидени неустойки и няма да бъде да бъдат правени никакви компромиси.