Сметката за електроенергия на Община Кюстендил за месец август 2021 е с 60% по-високо от сметката за същия месец на 2020 г.

"ЧЕЗ разпределение ни искат по 15 лв. на точка, а ние имаме 467 точки. Ако е само за един месец, а те ни искат за 36 месеца сума от 200 000 лв. трябва да платиме обществени пари за да получиме справка. За това ще помолиме прокуратурата да извърши разследване. В крайна сметка това източване на българските граждани трябва да престане. От както сме на свободния пазар да бъдат проверени сметките и реални доставки. 15 лв. ни искат на точка за нещо, което е вече е подадено към доставчиците и трябва просто да бъде разпечатано и да ни бъде предоставено. Ние искаме да разбереме за август месец ЧЕЗ разпределение на доставчика колко киловатчаса потребление е предоставило за Община Кюстнедил." коментира кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.

При увеличаването на цените на тока Община Кюстендил отказва да прекрати договора с доставчика на електроенергия и запазва вече договорените цени. Сметката за месец август е по старите цени, но потребеното количество електроенергия е с 60% повече.

От Агенция по обществени поръчки е изпратено указание от Община Кюстендил относно смяната на доставчика. Това се случва в резултат на сключен договор с доставчик от последна инстанция за да се избегне излизането на свободния пазар, където цената е доста по-висока.

"Ние трябвало да останем на свободен пазар докато изберем следващ доставчик. Да плащаме по още 60 лв. в повече от парите на всички нас. За това предпочитаме да влязат компетентните органи и да изяснят кой какви указания ни дава и защо ни задължават да седиме на свободния пазар. Кого ще облагодетелстваме? В крайна сметка не съм на страната на енергийната мафия и няма да ги подкрепям в нито един момент. Борим се за всяка стотинка." допълни Петър Паунов.