В Районен съд – Кюстендил са образувани за разглеждане 25 наказателни дела от общ характер с предмет – кражба, през изминалата 2022 година. За престъпление по чл. 194 от НК са осъдени 6 души, по чл. 195 от НК – 9 и по чл. 196 за кражба, която представлява опасен рецидив са наложени наказания на 16 подсъдими, като за 12 от тях наказанието е „лишаване от свобода“.

През 2021 година, новообразуваните дела с предмет – кражба в Районен съд – Кюстендил също са били 25 на брой. 36 подсъдими са получили наказания „лишаване от свобода“, като за 6 от тях то е било условно. Двама са с наказание „пробация“.

През 2022 година, в РС – Кюстендил са образувани 27 дела с предмет – придобиване и държане на наркотични вещества, като за сравнение през 2021 година тези дела са били 35. Ефективно наказание „лишаване от свобода“ е наложено на 4- ма подсъдими, 10 са с условно наказание „лишаване от свобода“, двама са с „пробация“, един / непълнолетен/ с „обществено порицание“ и на 8 подсъдими е наложено наказание „глоба“.