Ефективни наказания "Лишаване от свобода“, постанови Районният съд в Кюстендил за 4 кюстендилци, признали се за виновни, като извършители на кражби.

Подсъдимите Стефан С. / 38 г. /, Борислав Н. / 38 г. / и Тимчо А. / 39 години /, който вече са осъждани се признаха за виновни в това, че за периода от 27 Май 2012 г. до 01 Юни 2012 г. на територията на гр. Кюстендил, в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК, в съучастие и като съизвършители, и след предварителен сговор, чрез повреждане на прегради /изкъртена решетка на прозорец, разбита метална каса, разковани и избити летви/, и чрез използване на техническо средство /парче винкел/, са отнели чужди движими вещи, като вилямова ракия и колекционерски монети от владението на собственика П. М. от гр. Кюстендил, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.

На неустановена дата през периода от 27 Май 2012 г. до 29 Май 2012 г. в гр. Кюстендил от къща, намираща се на ул. "Неофит Бозвели" са отнели чужди движими вещи, а именно 4 броя пластмасови туби, на стойност 56,00 лева, 80 литра вилямова ракия, на стойност 960,00 лева, 1 брой бронзов бюст, на стойност 6,00 лева и 3 броя бронзови дръжки за брави, на стойност 3,00 лева. Всичко на обща стойност 1025, 00 лв.

На 01 Юни 2012г. в гр. Кюстендил, от същата къща, чрез разбиване на метална каса са отнели - 1 брой спортна чанта, на стойност 10,00 лева, 50 бр. монети с номинал от 10 лева, на стойност 100,00 лева, 30 бр. монети с номинал 5 лева, на стойност 24,00 лева, 25 бр. монети с номинал от 2 лева, на стойност 12,50, 25 бр. монети с номинал от 1 лев, на стойност 10,00 лева, всички от емисии 1990-1996г., както и 10 бр. монети с номинал от 2 лева от 1925г., на стойност 45,00 лева, 5 бр. монети с номинал 5 лева от 1930г., на стойност 20,00 лева, 3 бр. монети с номинал 20 лева от 1940г., на стойност 12,00 лева и 3 бр. монети с номинал 50 лева от 1943г., на стойност 7,50 лв. Общата стойност на откраднатите монети възлиза на 241,00 лв. Те са откраднати от владението на собственика П. М. от гр. Кюстендил, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като кражбата не представлява маловажен случай.

И при тримата става дума за деяния, извършени в условията на опасен рецидив. Стефан С. ще изтърпи наказание "Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 10 месеца, Борислав Н. – 2 години "Лишаване от свобода”, а Тимчо А. - "Лишаване от свобода“ – 1 година и 6 месеца.

снимка: Кюстендил Инфо

Подсъдимият Тимчо А., се признава за виновен и в това, че за периода от началото на месец Май 2012г. до 01 Юни 2012 г. в гр. Кюстендил, в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, сам и в съучастие като съизвършител с Рашко Р. /на 38 г./, са извършители на кражби от други 2 имота в Кюстендил.

От пункт за изкупуване на черни и цветни метали, на ул. "Николичевски път" е отнел 1 брой радиатор от охладителна система на микробус, която е на стойност 110, 00 лева, 2 броя радиатори от охладителна система на лек автомобил на стойност 14,00 лева и медни проводници с общо тегло 9 кг. на стойност 91,80 лв., от владението на собственика И. Й. от гр. Кюстендил, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. Общата стойност на всички откраднати вещи е 215, 80 лв.

На 24 Май 2012г. в гр. Кюстендил, от ограда на автомивка намираща се на ул. „Гоце Делчев", в съучастие с Рашко Р. са откраднали ламарина, винкел и метални тръби на обща стойност 42,80 лв., от владението на собственика М. Р. от гр. Кюстендил, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят.

Подсъдимият Рашко Р. ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 8 месеца.