Двукратно увеличение на делата за държане и разпространение на наркотични вещества през 2022 година, спрямо 2021 година, отчитат от Окръжен съд – Кюстендил. През изминалата 2022 г., в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 30 броя такива дела. Две са делата за контрабанда на високорискови наркотични вещества с подсъдими чужди граждани, които са признати за виновни от съда и изтърпяват ефективни наказания „лишаване от свобода“, съответно за 4 години и за 4 години и 6 месеца. В съдът е образувано и едно дело за образуване и ръководене на организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества, с 6- ма обвиняеми. Предстои първо заседание по делото.

26 от делата по чл. 354а от НК, за държане на наркотични вещества с цел разпространение са внесени и приключили със споразумение. По три дела, съдът е чел присъда и по едно дело Окръжен съд – Кюстендил не е одобрил внесеното от прокуратурата споразумение. Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са получили подсъдимите по 15 от делата, а по 19 дела са определени условни наказания „лишаване от свобода“. Непълнолетен подсъдим е с наказание „обществено порицание“, след одобрено от съда споразумение.