Окръжен съд – Кюстендил призна подсъдимия Е. К. за виновен в причиняване на смърт по непредпазливост на Ю. Ю., на 05.06.2019 г., в землището на село Трекляно, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност представляваща източник на повишена опасност – „механизирано поваляне на дървета“, която не е имал право да упражнява, като работодател – собственик и управител на „К……“ ЕООД, със седалище в гр. Кюстендил. Подсъдимият е допуснал нарушения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за горите, както и Наредбата за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в горските територии. Съдът го оправдава по останалата част от обвинението, а именно - за извършване на нарушения по Закона здравословни и безопасни условия на труд, в частта относно недопускане на неподходящо екипирани и по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. Съдът му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът признава 34- годишния подсъдим за виновен и в това, че на 05.06.2019 г. в землището на село Трекляно, в частен горски имот, чрез наказателно неотговорни работници е отсякъл 15 дървета от вида „черен бор“, на обща стойност 306, 08 лв. За това престъпление му налага условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца.

Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели налага най- тежкото из между наложените наказания, а именно – 2 години „лишаване от свобода“, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред САС в 15-дневен срок.