Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева не одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и защитника на подсъдим, с което за престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, пр.1 от НК се предвижда на обвиняемия да се наложи наказание 1 година и 4 месеца „лишаване от свобода“, с 3- годишен изпитателен срок, през който възпитателна работа се възлага на районен инспектор от МВР по местоживеенето му.

Съдът счете, че условното наказание не е съобразено с морала, тъй като е явно несправедливо, с оглед вида на престъплението – държане, с цел разпространение на наркотични вещества. Обвиняемият И. Н. не е изпълнил и наложеното му от Районен съд – Кюстендил през 2019 година административно наказание – „глоба“, в размер на 1000 лв., за държане на наркотични вещества. Съдът счита още, че определеното в споразумението наказание няма да съдейства за поправянето на обвиняемия и няма да има положителна последица за обществото.

Определението е окончателно и не може да се обжалва или протестира. Съдът връща делото на Окръжна прокуратура – Кюстендил.