По думите на кметът Петър Паунов е изключително трудно да се взимат такива решения, но в случая увеличението на данъците е неизбежно. До момента администрацията на Общината е намирала начин да компенсира увеличението на горивата, работните заплати и т.н. без да увеличава налозите с цел финансовият ресурс да остане в жителите на града и околните села.

"Миналата година направихме допитване по темата. Въпреки, че ситуацията и тогава изглеждаше критична се вслушахме във вашите препоръки, но за съжаление не се вслушаха хората, които бяха на чело на държавата и доведоха почти до колапс икономиката и финансовите потоци към общините. Знаете какво е и състоянието на системата за сметосъбиране. Към този момент при 1 400 000 лв. събрани от такса битови отпадъци ние сме похарчили над 3 000 000 лв. за сметосъбиране и сметоизвозване.

По-късно днес ще бъде внесено предложение за гласуване от Общински съвет Кюстендил.

"Предлаганите увеличения на такса битови отпадъци са за гр Кюстендил от 1,4 на 3,5 промила, а за малките населени места от 1,4 на 9,5 промила. За бизнеса и за работещите няма да се коригира, таксата остава същата каквато е към момента. Предприемачите към момента ще запазят възможността си да функционират и да не бъдат натоварвани." обясни кметът.

Драстичното увеличение на такса битови отпадъци за селата се дължи на съотношението на събиране между града и селата. По думите на кмета Паунов за 2021 от общо събрани 1 270 000 лв. от града идват 1 058 000 лв., а дейностите в селата изискват повече разходи заради отдалечеността и броя на имотите.

За Община Кюстендил предстои закупуването на нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване, както и цялостно обновяване на съдовете за смет. Ще бъдат почистени и многобройните незаконни сметища. Предстои започване на работа на претоварната площадка.

Част от събраните пари ще бъдат използвани в система за превенция и привличане на повече хора към санкционни процедури. Предвиждат се стимули за граждани, които подават сигнали срещу лица изхвърлящи незаконно смет и по този начин създават сметища.