Единадесетокласници от Природоматематическата гимназия „Професор Емануил Иванов“ в гр. Кюстендил посетиха на 23.11.2022 г. Районната прокуратура в града в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Заместниците на районния прокурор Галина Димитрова и Крум Крумов посрещнаха младежите и класния им ръководител Марияна Радева.

Магистратите разясниха на гимназистите мястото на прокуратурата в съдебната система на Република България, нейните функции. Беше им прожектиран филм за дейността на държавното обвинение.

По време на посещението учениците бяха информирани за „синята стая“, открита в Районна прокуратура – Кюстендил преди няколко години. Те научиха, че в това специализирано помещение в щадяща среда се провеждат разпити и изслушвания на деца.

Особен интерес учениците проявиха към очилата, симулиращи употребата на наркотици и алкохол, предоставени специално за целта от Община Кюстендил. Чрез тестването им те имаха възможността да се убедят във вредното влияние на упойващите вещества.

Сред дискутираните теми беше и трафик на хора, опасността на този вид престъпление, неговите жертви.

На участниците в Образователната програма, посетили Районната прокуратура в гр. Кюстендил, магистратите връчиха удостоверения, предоставени от Висшия съдебен съвет, и екземпляри на Конституцията на Република България.