Искаме да успокоим нашите съграждани и да внесем ясното по темата, извън спекулациите на опонентите ни: с оглед ниските данъчни оценки, като
крайна цена, увеличението на такса смет за община Кюстендил нито е толкова страшно, нито толкова драстично. Това заявиха по време на
пресконференция общинският ръководител на ГЕРБ – Кюстендил и народен представител в 45-ото НС Михаела Крумова и съветниците Иван Коларов,
Владислав Паунов и Красимир Петров.

Поводът за пресконференцията бе провокацията от страна на представители на други политически сили, които се опитват да създават и нагнетяват
напрежение сред гражданите в общината, с оглед на обстоятелството, че се налага увеличаването на такса смет, данъка върху недвижимите имоти и
данъка върху превозните моторни средства.

Крумова припомни, че в община Кюстендшл данъци и такса битови отпадъци не са вдигани от 2008 г. „Това са 14 години, през които цените на всичко
са индексирани многократно. Данъкът върху МПС беше вдигнат през 2018 г., което се наложи с оглед изменението на местните данъци и такси и на
местни ниво бе вдигнат в минимален размер“, каза бившият председател на Общински съвет.

„В последната година, при управлението на коалиционтото правителства на ПП, страната бе доведена до катастрафа. В това правителство БСП имаше
вицепремиер и министър на икономиката. Цената на горивата и на електроенергията се увеличиха драстично. Това налага и вдигането на
такса битови отпадъци. Общините се издържат от целева субсидия, предоставена от държавния бюджет, и от собстевни приходи. Искам да
припомня, че тази година Законът за държавния бюджет беше приет през м. юни, това никога не се е случвало. Българската община беше подложена на
геноцид от държавата, за да бъдат наказани кметовете на ГЕРБ, но общината не е на кмета, общината е на хората, общината сме всички ние –
българските граждани“, посочи Михаела Крумова. „Всичко това доведе общините до финансов колапс, до невъзможност за покриване на текущи
разходи и за предоставяне на елементарни услуги на гражданите“, коментира още общинският ръководител.

Тя обясни, че средствата за реализирането на местни политики и инфраструктури се увеличават и са необходими допълнителни такива от собствени приходи. „Увеличението на данъка върху недвижимите имоти, данъка за придобиване на имущество по възмезден начин и данъка върху
преводно моторно средство ще донесе допълнителни приходи в община Кюстендил, с които да могат да бъдат покрити най-неотложни разходи“,
каза Крумова.

Тя коментира още: „Необосновано е предложението, давано от политическия лидер на БСП в община Кюстендил, да се вдигнат данъчните оценки, тъй
като това не е в правомощията на Общината. Данъчната оценка се определя, според категорията на населеното място, която пък се определя от МРРБ, а
не от Общински съвет или от кмет. Кюстендил попада във втора категория. Благоевград е, например, първа. Неоснователни са съпоставките между
двете общини. В Благоевград таксата е в по-нисък промил обаче данъчните оценки са три пъти по-високи от тези на територията на Кюстендил.“

Бившият председател на Общинския съвет пояснени и какви ще бъдат увеличенията: данъкът върху недвижимите имоти ще се увеличава от 1,4
промила на 2,5 промила, която ставка е по-ниска от тавана 3,00 промила. Данъкът за придобиване на имущество по възмезден начин се увеличава от
2,0 на 2,5 промила, ставката пак остава под 3,00 промила. Данъкът върху моторните превозни средства се определя от два компонента – имуществен и
екологичен, като в правомощията на Общинския съвет е да определи имуществения компонент. В настоящия момент се предлага увеличаване,
което също не е толкова драстично – да бъде в размери за средните в страната, според мощността на двигателя. „В момента се плащат едни от
най-ниските данъци в страната, защото стойностите са на долната граница“, обясни Крумова.

Тя коментира също: „По отношение на преекспонираната тема от представители на БСП относно увеличававането на такса битови отпадъци за
физически лица, искам да заявя ясно и категорично: гражданите няма да плащат за услуга, която не им се предлага. Това ясно и категоричнто е
записано в Закона, както и в наредбата на Община Кюстендил. Такса битови отпадъци се определя от три компонента: сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депо и подържане на територии за обществено ползване. За град Кюстендил такса смет за ФЛ се увеличава от
1,4 промила на 3,5 промила, както увеличението по компоненти е както следва: сметосъбиране и сметоизвозване – от 0,7 на 2,8 промила; за
обезвреждане на битови отпадъци в депо – 0,4 на 0,175 промила; за поддържане на територии за обществено ползване - от 0,3 на 0,525
промила. За населените места извън територията на града се увеличава от 2,0 промила на 9,5 промила, като както увеличението по компоненти е
както следва: сметосъбиране и сметоизвозване – от 1,0 на 7,6 промила; обезвреждане на битови отпадъци в депо – 0,5 на 0,475 промила;
поддържане на територии за обществено ползване - от 0,5 на 1,425 промила.

„Искам да отбележа, че всички граждани, които не живеят в жилището си, могат да подадат декларация в Община Кюстендил, в Дирекция „Местни
приходи“, на базата на която да бъдат освободени от такса битови отпадъци по отношение на сметосъбирането и сменоизвозването за
съответното жилище“, заяви Крумова. „Община Кюстендил няма да начислява и да събира от гражданите такси за услуги, които не е предоставила. Това
никога не се е случвало, няма и да се случи“, посочи бившият председател на ОбС.

По отношение на селата: там, където не се предлага услугата за сметосъбиране и сметоизвозване – тя не се калкулира в крайната цена на
такса битови отпадъци, там се калкулират само останалите два компонента. „Касае се за такса от 10, 20 или 30 лв. годишно. Като си направим сметка
какви са цените на горивата и ел. енергията, тази такса е недостатъчна за покриване на нуждите на Общината, за да ни предоставя качествена
услуга. Няма как да очакваме качествена услуга, без да заплащаме съответния принос за това нещо“, обясни бившият председател на ОбС и
народен представител в 45-ото НС.

Михаела Крумова отбеляза също, че има населени места, които са напълно свободени от заплащането на такса битови отпадъци, поради това, че са
трудно достъпни и Общината не предлага услугата. В определени махали, където не се предлага услугата сметосъбиране и сметоизвозване, хората си
дават партидния номер и съответно начисляване на данък за следващата година не им се начислява.

„Това, което се преекспонира, че в община Кюстендил данъците са вдигнати драстично, ако го сметнем в конкретни цифри, за годишна такса е почти
нищо, а всъщност искаме да ни бъде чисто, уютно и подредено“, обясни тя.

„Инициаторите за напрежение сред хората, с една-единствена цел – да направят евтин политически пиар, са местни лидери на партия, която
управлява в продължение на месеци в коалиционно правителство и която ни доведе до национална катастрофа. Защо не протестираха и не викаха медии,
когато горивата се увеличаваха стремглаво?! Или когато електроенергията за бизнеса скочи драстично в пъти, което доведе до фалити и
освобождаване на работни места?!“, попита риторично Крумова.

Тя и групата общински съветници от ГЕРБ – СДС призоваха гражданите да не се поддават на евтини провокации, защото с това увеличения Общината ще
има възможност да предоставя една по-добра услуга. „Искаме чист и подреден град, затова е необходимо да си изградим гражданско общество.
Общината сме ние, хората, и всеки трябва да даде своя принос към него. Искаме да успокоим хората, че реално увеличението е нито толкова
драстично, нито толкова страшно. Това, което се разпространява по всички местни медии, социални мрежи и национални телевизии, е извадено от
контекта и не кореспондира с действителността“, категорични бяха те.

Общинският съветник Иван Коларов също направи коментар по темата и даде конкретен примера: за един среден апартамент от 83 кв. м., след
актуализацията на такса смет, ще се плаща около 33,88 лв. за една година. „Изобщо не са толкова страшни и апокалиптични нещата, както се
опитват да ги представят нашите опоненти. Ако погледнем селата: къща с РЗП 66 кв. м., с мазе 34 кв. м. и таван 67 кв. м., двор – 1400 кв. м.,
таксата смет ще бъде 34,48 лв. Това са цифрите и фактите, останалото е спекулации от страна на опонентите, които се опитват в предстоящата
тежка зима, да извлекат евтини дивиденти“, завърши Иван Коларов.