На сесията на Общински съвет Кюстендил, която се проведе вчера - 28.7.2022 г. в отговор на запитване на общински съветник кметът Паунов похвали министър Сандов, за това, че е замълчал по темата със състоянието на площадката в Радловци и процеса на изграждане на регионално депо за отпадъци.

"Същата вечер обаче, късно снощи, за голямо съжаление, г-н Сандов ме опроверга и в спонсориран формат е произнесъл твърдени, който не отговарят на истината.
Уважаеми г-н Сандов, бих се радвал да се обърна с "господин министър", но един министър, български държавник трябва да има чест. Мълчах през цялото време само за да запазя честа Ви и моля да не я разпилявате, а да я съхраните. Днес ще кажа само няколко щрихи в очакване на извинение до Понеделник в 24:00 часа за думите, които произнесохте и нападките срещу Община Кюстендил и кюстендилската общественост, а след това не в спонсориран формат, а напълно безплатно ще изнасям всеки ден, всички детайли от работата ни с Министерството, което за Ваше и наше съжаление ви е поверено от известно време. Да бъдеш не информиран след повече от половин година управлявайки едно ведомство изглежда нелепо, но да излъжеш е още по-неприятно и още по-тежко." обяви кметът Паунов.

Кметът коментира твърдението на министъра, че "Държавата не носи отговорност за проблемите на отпадъците" като разясни, че през 1999 г. е приета и стартирана Национална стратегия за изграждане на регионални депа за управление на отпадъците. Първите 6 депа са изградени с пари от ИСПА, а останалите със средства от Европейски програми и национално финансиране, но не и с пари на общини. За Община Кюстендил е определено депо в Кочериново, но през 2009 г. формата се променя и се определят две депа в Благоевград и Дупница. Община Дупница решава да изгради завод за преработка, в който да се третират отпадъците на региона.

След това отново се сменя управлението и се взима решение за изграждане на депо в с. Джерман. През цялото това време Община Кюстендил иска да изгради претоварна станция, за да реализира своя План за управление на отпадъците, но според РИОСВ това не е целесъобразно. Чак през 2018 г. проекта е одобрен за реализация с държавно и европейски финансиране, като Община Кюстендил не дължи нищо.

"Държавата трябва да изгради тези депа преди за закрие регионалните сметища. През 2017-2018 държавата казва, че трябва да се закрият, защото Европа иска сметища. Рекултивация образцова. Водят Европейската комисия всеки път на място да гледа как е рекултивирано нашето сметище, но не ни е разрешено никъде да депонираме. Решение на Министерски съвет да депонираме в Перник. Ето какво ни отговарят - След гласуване на Регионалното сдружение за управление на отпадъците взе решение да отхвърли искането ви за сключване на договор за депониране на около 10 000 тона отпадък годишно, поне до изграждане на клетка №2 на регионалното депо за неопасни отпадъци. Господин министъра казва, че трябва да го караме в Перник. Господин министъра казва, че трябва да караме в Костинброд, който е на 110 км. от Кюстендил. Готови сме да го караме, само че, сметнете по 2,50 лв. на километър за всеки камион, които трябва да отиде до Костинброд кой ще плаща. Никой не казва държавата да извади една стотинка до момента. Решение на Община Костинброд - Общински съвет не дава съгласие за сключване на договор с Община Кюстендил с решение от 26.6.2017 г. Такива решения по наши запитвания има още от Община Враца, Община Самоков, Община Ловеч, Община Пазарджик и община Сандански. Комична ситуация! Министерски съвет казва - ще карате в Луковит. Решение на Общински съвет Луковит - Община Луковит не може да приеме отпадъка." поясни Паунов.

По думите на кметът Паунов министър Сандов не е настоявал отпадъка да се транспортира до Костинброд. Министъра е дал обещание да уреди отпадъка да се транспортира в Благоевград а след това в Перник, но това е възможно само след разрешение на МОСВ, които пък твърдят, че в Благоевград депото не функционира, а има само сепарираща инсталация.

Според изчисления на Община Кюстендил, ако събираният отпадък се транспортира в Костинброд, това ще струва не по-малко от 5 000 000 лв. на година за транспорт и такси за депониране, което ще повиши минимум 5 пъти таксата за битови отпадъци в общината.