Кмета Паунов: В Кюстендил има над 80 сдружения, които са готови да кандидатстват с проекти за саниране.

В Кюстендил заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова даде начало на информационната кампания за представяне на новия подход в регионалното и трансграничното развитие през програмен период 2021-2027 г. , съобщават от „Кубер прес“.

Срещите стартират от Кюстендил и ще продължат из цялата страна. Пред участниците беше представена актуална информация за Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., възможностите за финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г., както и за обхвата на проектите на МРРБ в Националния план за възстановяване и устойчивост в контекста на постигане на балансираното и устойчиво развитие на регионите. 

„През програмен период 2021-2027 г. бюджетът на новата Програма „Развитие на регионите“ е близо 6,6 млрд. лв., от които над 319 млн. лв. ще могат да бъдат инвестирани в проекти за интегрирани териториални инвестиции в средните градски общини в Югозападния регион. В допълнение, област Кюстендил попада в териториалния обхват на Фонда за справедлив преход, заедно с областите Стара Загора и Перник. По тази линия областите ще могат да разчитат на близо 3 млрд. лв. за инвестиции, насочени към преодоляване на негативните социални и икономически последици от прехода към климатична неутралност и декарбонизация на икономиката. В следващите седем години област Кюстендил ще има достъп до европейско финансиране и по линия на шест от програмите за териториално сътрудничество, в които страната ни участва. Общият ресурс на тези програми е над 2 млрд. лв. Ще започне и саниране на жилищните сгради, но с нови условия за кандидатстване, уточни зам.-министър Иванова. 

Важно е да се отбележи и, че именно от Кюстендил тръгва кампанията за Новия Програмен период на "Региони в развитие". Местните органи ще имат задачата да подготвят и подават проектите по Програмата, а Управляващите органи - да ги изпълнят, стана ясно още от срещата. 

Кметът на Кюстендил Петър Паунов благодари на зам.-министър Иванова за подкрепата и уточни, че в Кюстендил има над 80 сдружения, които са готови да кандидатстват с проекти за саниране. 

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост от страна на МРРБ ще изпълнява общо 5 проекта за близо 3 млрд. лв., насочени към мерки за устойчиво енергийно обновяване на жилищни и публични сгради, вкл. обекти в сферата на производството, търговията и услугите, подкрепа на устойчив градски транспорт, разработване на строително информационно моделиране (СИМ) при проектирането, изпълнението и поддръжката на строителни работи, както и информационна система за е- услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството; изграждане и реконструкция на ВиК системи и ПСОВ.