Над 125 са подадените Заявления за регистрация на профил или за достъп до електронно дело в съдилищата от Кюстендилски съдебен окръг. Окръжен съд – Кюстендил, РС - Кюстендил и РС - Дупница са сред свързаните с портала съдилища в РБългария.

„Резултатите показват, че електронното правосъдие работи и набира популярност. Само за ден / 28.05.2020 г. / в РС – Дупница са постъпили 5 заявления. Порталът за достъп до Електронните съдебни дела: https://ecase.justice.bg/, е особено ефективен в условията на извънредна епидемична обстановка. Съдилищата от Кюстендилски съдебен окръг призовават страните по делата да подават Заявления за регистрация и създаване на личен потребителски профил, от което се възползват вече много адвокати, и Заявления за достъп до електронно дело и електронно призоваване“, коментира председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

За времето от 01.12.2019 година до 28.05.2020 г. в РС – Дупница са подадени 18 заявления за създаване на личен профил и 52 заявления за достъп до електронно дело.

Справката в РС – Кюстендил показва, че от 31.07.2019 до момента са подадени 16 заявления за създаване на личен профил и 21 за достъп до дело по електронен път.

В Окръжен съд – Кюстендил са постъпили 21 заявления за достъп до портала за Електронни съдебни дела.

снимка: Кюстендил Инфо - новини от Кюстендил и региона

За да използвате функционалностите на Портала (например достъп до електронно копие на дело, електронно призоваване, изпращане на съобщения по конкретно дело и др.), е необходимо да имате личен потребителски профил. Право на такъв профил има всяко лице, независимо от това дали в момента има право или възможност да използва дадена функционалност. Искането за създаване на профил се заявява лично чрез подаване на заявление по образец в съответния съд, създава се еднократно и важи за системата като цяло и всички предлагани от нея услуги.

След като вече имате създаден личен потребителски профил, чрез подаване на заявление по образец за достъп до конкретно дело и/или електронно призоваване в съда компетентен по съответното дело, имате възможност след като влезете в системата да видите електронното копие на Вашето дело или да получите електронна призовка или съобщение. Вижте повече на: https://ecase.justice.bg/