Окръжен съд – Кюстендил е потвърдил през последната година 5 решения на районните съдилища в Дупница и Кюстендил, с които общини са осъдени да платят на граждани суми в размери от 1700 до 15 000 лв., в резултат на претърпени от тях имуществени и неимуществени вреди. Общините не са изпълнили законови задължения за почистване на заснежени и заледени тротоари, за обезопасяване на дупки и поддръжка на пътното платно или относно контрола на безстопанствените кучета.

Така с решение от 03.01.2024 г. е потвърдено решение на РС - Кюстендил, по силата на което, Община Кюстендил е осъдена да заплати на кюстендилец  сумата от 1200,03 лв., представляваща претърпени от ищеца имуществени вреди, в следствие на претърпян инцидент с притежаван от него лек автомобил. Автомобилът е попаднал в необезопасена, необозначена и запълнена с вода неравност на общинско пътно платно - ул. „Бузлуджа“, вследствие на което по автомобила са настъпили повреди.

В мотивите си съдът е посочил, че Община Кюстендил не е изпълнила задълженията си, вменени й от закона за поддържане на пътя- чл.31 от Закона за пътищата, в т.ч. и да означи съответната неравност, дупка, с необходимите пътни знаци, с оглед предупреждаване на участниците в движението. 

През 2023 година, Община Кюстендил и Община Сапарева баня са осъдени да платят обезщетения на физически лица за претърпени от тях неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в резултат от подхлъзване и падане на заледени и непочистени от сняг и лед тротоар в гр. Кюстендил и улица в село Овчарци. Окръжен съд – Кюстендил е потвърдил решение на РС – Кюстендил, с което Община Кюстендил е осъдена да плати на кюстендилка 7 000 лв., както и решение на Районен съд – Дупница, с което Община Сапарева баня е осъдена да заплати на жител на селото 15 000 лв. неимуществени вреди, както и 4188.61 лв., представляващи обезщетение за имуществени вреди – направени от ищеца разноски за лечение, в резултат на същото увреждане.

Окръжен съд – Кюстендил е потвърдил през 2023 г. решение на Районен съд – Кюстендил, с което Община Невестино е осъдена да плати на физическо лице сумата от 5 000 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в разрушаване на част от къща в с.Тишаново, община Невестино. Общината е била отговорна да следи за състоянието на пътя и да предприеме нужните действия, за да ограничи преминаването на тежкотоварни автомобили по него, с цел да предотврати разрушаването му, но и да обезпечи безопасното преминаване по него, по начин, че да не създава опасност за живота, здравето и имуществото на гражданите. В случая такива действия не са предприети своевременно, а едва след настъпване на щетите.

През 2023 година, Окръжен съд – Кюстендил е потвърдил и решение на РС – Кюстендил, с което Община Кюстендил е осъдена да заплати на 80 - годишен кюстендилец сумата от 1 700 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени му от ухапване от безстопанствено куче, при което е получил телесни увреждания и е търпял болки, и страдания. Нормите на чл.49 и чл.50 от Закона за защита на животните възлагат в задължение на общините предприемането на мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.