На 01 Юни 2020г. след 20:00 часа на територията на Община Кюстендил ще се извърши масова обработка срещу имагоцидни /възрастни форми/ на комари. При неблагоприятни метеорологични условия, планираната обработка ще бъде извършена на следващия работен ден 2 Юни 2020г.

Собствениците на пчелни кошери трябва да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на карантинния период.

снимка: Община Кюстендил

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и други ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.

Площите ще бъдат третирани с препарат Цитрол 10/4 УЛВ, карантинният срок е 24 часа.