Министерство на земеделието одобри стратегията на Местната инициативна група Кюстендил – Невестино, обяви градоначалникът Петър Паунов.

„Това е и първият етап от инвестиционната програма, предстои и втори. За първи път от години има шанс кюстендилските села да получат финансиране от над 3 млн. евро. Надявам се до края на годината програмата да заработи при едно редовно правителство, за да може да бъдат утвърдени тези позитивни промени, които касаят нашата община - да се инвестира в областта на туризма“, каза още кметът на Кюстендил.

Стратегията е разработвана близо 9 месеца, каза председателят на Местната инициативна група Иван Андонов. „Така  с нея ще ни се даде възможност да се получава финансиране не само по Програмата за развитие на селските райони, но и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Едната мярка е за подпомагане на различни хора, живеещи в селата, но които са безработни. Целта е да може да се подсигури тяхната мотивация и обучение за започване на работа. Проектите ще бъдат на стойност от 5 хил. евро до 200 хил. евро. Другата мярка е за активно включване, а третата за ново работно място. Това е по предварителен план. Всеки момент очакваме да бъде отворена процедурата за внасяне на документите, което също е сложен процес, защото ние трябва да подготвим качествено тези документи”, каза Иван Андонов.

По думите на Иван Андонов очакваното финансиране е в размер на около 5 млн. евро. По Програмата за развитие на селските райони ще могат да се финансират инвестиции в земеделските стопанства. Минималният размер на финансирането е до 200 хил.евро. Другата мярка е за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанските продукти, а финансирането е до 200 хил.евро. Ще бъде извършвана и инвестиционна подкрепа в неземеделски дейности. В тази мярка попадат къщи за гости, туристическа инфраструктура, създаване на туристически маршрути, атракции, центрове и други. Следващата мярка е свързана със създаването и разширяването на всякаква по вид малка инфраструктура.

„Това е свързано с ремонти в различните населени места – детски градини, читалища, общински сгради. Тук минималният размер е 7 хил.евро, а максималният е 200 хил.евро”, каза Иван Андонов.

Има възможност за инвестиции в публична собственост и туристическа инфраструктура. Заделени са средства и за инвестиции в технологиите за лесовъдство и търговията на горски продукти.

„Хубавото е, че могат да се правят къщи за гости на територията на Община Кюстендил, преди това можеше да стане само в Невестино“, обяви председателят на Местната инциативна група.

https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/16422404_1712242235456424_3007079613422130106_o.jpg?oh=e16be546c092fdaceb45ac17655abcb7&oe=5953A04A
снимка: Ярослав Ставрев