Справка на Министерство на регионалното развитие и благоустройство показва, че  Кюстендил е с най-ниска цена за саниране в България. Това обяви кметът Петър Паунов.

„116 лева за квадратен метър е постигнатата цена в Община Кюстендил за саниране. По предоставените данни най-високата цена е в Община Велинград – 288 лева за квадратен метър. Това показва адекватността на работата на самото звено, добрата работа в областта на проектирането, недопускане на финансиране на дейности които не се финансират по самата програма, както и пълната адекватност в работата на звеното за обществени поръчки”, каза Петър Паунов.

Той изрази надежда следващото правителство по най-бързия начин да размрази програмата за енергийна ефективност. В Кюстендил нови 84 жилищни блока очакват в Банката за развитие подписването на своите договори и започване на дейностите по обновяване. Подновени са дейностите по 26 обекта, касаещи 14 договора, които вече се довършват. Започна работата по още 15 жилищни блока, които имат подписани договори, но не е било започнато строителството.