Община Кюстендил е доволна от резултатите и отпуснатите средства от Етап 1 на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. 

Община Кюстендил ще търси допълнителни възможности за финансиране на сградите, включени в резервния списък по Териториалния план за Справедлив преход, чрез който за област Кюстендил са планирани 122 млн. евро.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, зам. - кметовете инж. Росица Плачкова и Николай Дочев, както и управителят на ОИЦ Любомира Велинова отговаряха на въпроси на представители на сдруженията за етажна собственост на блоковете, чиито проекти не са финансирани по етап I от Плана за възстановяване и устойчивост. Срещата бе по инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

„Решихме да направим днешната среща, за да можем да ви запознаем с това, което ние сме направили като преизчисление на точките, това което сме установили, за да може всеки един да е наясно какво се случва. Доволни сме, че от МРРБ за община Кюстендил са отпуснати 26,7 млн. при таван 30 млн. т.е., ние повече от 30 млн. лв. по условие нямаме право да усвоим на територията на община Кюстендил. Много малко общини са достигнали такъв процент на финансиране като нас, за което сме благодарни на МРРБ“, заяви кметът инж. Атанасов.

Той посочи, че са направени преизчисления на резултатите на всички подадени проектни предложения. В резултат на което, е възможно да са допуснати незначителен брой технически грешки, поради което ще бъдат изготвени съответните възражения от страна на Община Кюстендил.

Констатациите се отнасят и за четири сгради, които са в списъка с одобрените проекти. Това са: кв. “Запад“ блок 61, ул. “Христо Ботев“ № 40, блок 27, кв. „Запад“ блок 96 и кв. „Запад“ блок 97. На тях са дадени с по 5 точки по - малко, като за тези 4 сгради също ще бъдат изготвени възражения.
„Това показва, че грешките не са направени тенденциозно, защото има и при одобрените сгради“, каза инж. Атанасов.

„Важно е да бъдат преразгледани точките, за да може след като в цялата страна се направят възраженията тези блокове да имат по още 5 точки.
Моята прогноза е, че след като всички общини си преразгледат резултатите и направят своите възражения, границата за финансиране ще се вдигне“, заяви инж. Атанасов.

От Община Кюстендил допускат, че и при сградите от резервния списък има няколко технически грешки.
„Всеки един блок сме го изчислявали по отделно, по приложимата методика, за да може да се стигне до коректните резултати. При повечето от блоковете тези точки не влияят, за да прескочат бариерата, но е хубаво да бъдат коригирани, защото в бъдеще може да имат значение при критериите за нови програми, затова се борим за всяка една точка“, посочи още инж. Атанасов. 
Това са следните многофамилни жилищни сгради: 
• Ж.к. „Герена“ блок 158, на тях е допусната техническа грешка и не са им дадени 5 допълнителни точки, което прави 118 точки.
• Кв. „Запад“, блок 59, вход А и Б и блок 60, вход А, Б, и В е установено, че има разлика в техническите параметри и губят 10 точки, което прави 123 точки.
• Ул. „Васил Левски „ № 1 – там се губят 5 точки , а трябва да имат 116 точки.
• Кв. Запад , блок 106 и 107- там ще имат 113 точки, ако възражението на община Кюстендил бъде удовлетворено.
• Кв. „Герена“ блок 186- община Кюстендил има претенции за 5 точки и ако бъдат удовлетворени ще има 120 точки.
• Ул.“ Г.С.Раковски“№ 36, блок 2 .Там от община Кюстендил допускат, че са изгубени 15 точки. Те трябва да имат 120 точки.
• Ул. “Ивайло“ № 11- 13. При тях отново са отнети 5 точки - 107 точки ще получат ако бъде възприето възражението.
• Ул. „Александър Стамболийски “ №36 и №38- пак 5 точки, което прави 107 точки.
• Ул.“ Демокрация“ № 23- там са били със 76 точки , 5 точки се губят и при тях, което прави 81 точки.
• Ул.“Гладстон“ №10 , там трябва да се добавят 5 точки, което прави 89 точки.
• Ул.“Александър Батенгберг“ № 21, където имат 86 точки, там се губят 15 точки, което прави 101 точки

„Смятаме, че това са технически грешки, които могат да бъдат отстранени като изпратим възраженията в срок и ще се борим за това. Ако остане прага на 116 точки, блоковете, които биха прескочили минималния праг за финансиране са: кв „Герена“ блок 158, кв. „Запад“, блок 59, вход А и Б и блок 60, ул. „Васил Левски“ № 1, Ул.“ Г. С. Раковски“№ 36, блок 2. Този минимален праг от 116 точки, обаче смятам, че ще се вдигне, тъй като има възражения от цялата страна“, коментира още инж. Атанасов.

Ако възраженията бъдат уважени от МРРБ, кметът изрази надежда, че Община Кюстендил ще достигне тавана за финансиране от 30 млн. лв. 
Община Кюстендил ще търси възможности за допълнително финансиране и чрез Териториалния план за справедлив преход, по който за област Кюстендил са планирани 122 млн. евро.

„Ние ще потърсим тези възможности и смятам, че трябва да бъде така, защото област Кюстендил е една от най бедните в страната“, посочи инж. Атанасов и уточни, че ще настоява тези пари да бъдат насочени към сградите, които са в резервния списък. „Надяваме се да можем да убедим Управляващия орган, че така е правилно. Тук има хора, които нямат възможност за осигуряване на съфинансиране и това е видно от статистическите данни за нашата област и община. Финансиране по Териториалните планове за справедлив преход може да бъде търсено само в областите Кюстендил, Стара Загора и Перник“, заяви инж. Атанасов.

Община Кюстендил ще съдейства и с изготвянето на документите на сдруженията, които ще кандидатстват по Етап 2 от Плана за възстановяване и устойчивост. До момента са подали заявления само две сдружения за етажна собственост.