По график служители на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил заедно с кметове и кметски наметници ще тестват системите за оповестяване. 26 населени места разполагат със сирени, каза главният експерт "Отбранително -мобилизационна подготовка" при Община Кюстендил Ивайло Чалъков. "Искаме предварително да разберем какво е състоянието на сирените, които от миналата година се използват и за оповестяване при бедствия. Представител на РСПБЗН  заедно с кметовете ще провери състоянието", каза Ивайло Чалъков.  В три от населените места в община Кюстендил през миналата година сирените са били неизправни, а впоследствие дефектите отстранени. В други три села, сирените са ръчни. "Аз съм кметски наместник на девет села. При нас в село Горановци сирената е ръчна, ще я тестваме. В Деня на Ботев ако аз нямам възможност ще определя човек, който да я пусне в действие", уточни Румен Апостолов- кметски наместник.  Тестът на системите за ранно оповестяване е във връзка с 2-и юни Денят на Ботев и падналите за свободата на България.