Заседание във връзка с подготовката за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година проведоха днес в ОА – Кюстендил членовете на Областната преброителна комисия. Заседанието откри и води зам. областният управител и председател на Комисията Йордан Гогев, а подробни данни пред членовете представи Даниела Димитрова – началник отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“. На срещата присъстваха още главният секретар на ОА Гергана Михайлова, представители на общински администрации и на МВР.


„В 00:00 ч. на 7 септември започва националното преброяване в Република България, като то ще премине в два етапа – попълване на електронна преброителна карта през интернет и посещение на домакинствата и жилищата от преброител. От 7-ми до 17 септември ще протече електронното преброяване“, уточни Даниела Димитрова. Всеки гражданин има задължението да участва в преброяването на населението и жилищния фонд.

Началникът на отдел „Статистическо изследване – Кюстендил“ обясни, че попълването на електронната карта ще може да стане с регистрация на член от домакинството, който въведе верен имейл адрес, номер на документ за самоличност, трите имена и ЕГН. „След като попълни успешно своята преброителна карта, на имейл адреса, посочен при регистрацията, ще бъде изпратен входящ номер от системата за преброяването. Този електронен код трябва да бъде предоставен на преброителя, който ще посети неговото жилище в периода от 18 септември до 3 октомври тази година“, обясни още Димитрова.

По време на Областна преброителна комисия Даниела Димитрова докладва изпълнението на дейностите по набиране, одобряване и назначаване на преброители, контрольори и резерви на територията на област Кюстендил. Коментирани бяха и дейностите за проведените обучения на лицата, които ще изпълняват тези функции.


В хода на заседанието бяха обсъдени още възможностите за предоставяне от общинските администрации на ОСИ - Кюстендил, ТСБ - Югозапад, на имена и координати на управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, както и физическите или юридическите лица, на които са възложени правомощия на управителен съвет или на управител на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост. В съответствие с чл. 31, ал. 2 от ЗПНЖФ2021 тези лица имат задължение да оказват съдействие по време на преброяване с преброител.


Съгласно Закона за преброяването на населението и жилищния фонд е предвидено да се събират данни на лицата, като гражданите могат да бъдат спокойни, че такава информация ще бъде използвано само за статистически цели и за генериране на данни по отношение на броя на населението и жилищата.

През 10 години се провежда преброяване, като през 2021 г. такова ще се извърши на територията на всички страни в ЕС. Показателите и информацията, която се събира, е идентична във всички държави. Събира се и се генерира информация, която да бъде вярна, надеждна и съпоставима, за да могат да се правят различни анализи и да се вземат решения на различно ниво – европейско, национално и на по-ниски териториални нива в страните.