По инициатива на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил Камелия Стефанова се проведе среща между представителите на прокуратурите в областта, ОД на МВР гр. Кюстендил и съответните районни управления, областния управител и органите на местното самоуправление в деветте общини в област Кюстендил.

Участници в срещата представиха анализ и направиха оценка на спецификата и динамиката на престъпността в областта, набелязаха мерки за противодействие.

Сред важните теми в междуинституционалната дискусия беше актуалната обстановка в общините, свързана с битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества, пътнотранспортните произшествия и мигрантския натиск.

Окръжният прокурор Камелия Стефанова запозна присъстващите с данните за динамиката на престъпността в областта. Тя акцентира върху двойния ръст на новообразуваните досъдебни производства за държане и разпространение на наркотични вещества, както и същественото увеличение на делата за незаконно преминаване на границата на страната.

Информацията за състоянието на битовата престъпност, наркоразпространението и престъпленията по транспорта изнесе старши комисар Георги Ванев. Участниците в работната среща бяха информирани от него за създадена организация и екипи за срещи с ученици от всички училища на територията на Кюстендилска област.

Албена Разсолкова, районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил, коментира предприетите мерки за превенция, свързани с употреба на наркотични вещества сред подрастващите.

На обсъждане бяха поставени наболели проблеми, касаещи шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, битова престъпност, както и специфични местни проблеми за всяка община.

Областният управител Александър Пандурски посочи за необходимостта от съвместни усилия и еднопосочни действия от страна на всички местни и правоохранителни органи. Той заключи, че само по този начин могат да се постигнат значителни резултати по отношение на обсъжданата проблематика.

Заместник на окръжния прокурор Марияна Сиракова запозна представителите на местната власт с работата на прокуратурата по надзора за законност. Тя обърна внимание върху констатираните незаконосъобразни разпоредби в различни подзаконови актове, приети от общинските съвети на територията на областта, както и проблемите, свързани с незаконните сметища.

В рамките на работната среща бяха обсъдени проблемите, свързани със сигурността на гражданите в по-малките населени места, опазването на имуществото и селскостопанската продукция, осветлението в населените места и възможностите за изграждане и използване на видеонаблюдение.