Районна прокуратура - Кюстендил постигна осъдителна присъда по дело за документно престъпление по чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал.1 от НК.

В хода на разследването извършителят на деянието е бил установен – Е.Й., упражняващ адвокатска професия.В периода 30.04.2014 г. - 08.08.2014 г. той съставил неистински официален документ с цел да бъде използван за удостоверяване на неверни обстоятелства.

На удостоверение за наследници бил придаден вид, че е издадено от кметството на с. Жиленци, област Кюстендил, и подписано от кмета, като в документа бил пропуснат действително съществуващ наследник на наследодателя. Престъпното деяние било извършено с цел имотна облага – признаването на лицето Ф.И. за единствен собственик на недвижим имот – нива от 5.600 дка.

Съдът призна Е.Й. за виновен и го осъди на 1 година „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок. Като отегчаващо отговорността обстоятелство е отчетено наложеното му предходно административно наказание по чл.78а от НК за съзнателно ползване на документ с невярно съдържание.

С решение на Окръжен съд – Благоевград осъдителната присъда е потвърдена. Тя е окончателна и не подлежи на обжалване и протест.