Във връзка с реализирането на инициативата „Индекс на местната система за почтеност - 2022“ от Асоциация „Прозрачност без граници“, през настоящата година бе извършено изследване на българските общини в местната система за почтеност. Проучването бе свързано с анкети, политики за ефективност, прозрачност и отчетност и др.

На 8 декември 2022 г. в София Хотел Балкан гр. София, Общински съвет – Кюстендил бе отличен за добри практики в категория „Публичност на информацията, относно обсъждането на проекти на нормативни актове“.

Наградата бе връчена на зам.-председателя г-н Чавдар Ненов от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ г-н Калин Славов.

На срещата присъстваха парламентаристи, представители на национални институции, представители на общинските администрации на общините областни центрове, общинските съвети, областните администрации, местни обществени посредници, представители на неправителствения сектор, експерти, медии и др.