Община Кюстендил откри процедура  по създаване на Културен съвет и обявява покана за кандидатстване за членове към него. Поканени да се включат са артисти, културни мениджъри, артистични формации и организатори на събития, които имат желание да се включат в бъдещото развитие на културния живот в града и налагането на добри практики за привличане на аудитория. 

Културният съвет към Общината се учредява в изпълнение на  проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“ BGCULTURE-2.001-0117-C01  и ще представлява устойчив механизъм за развитие на местните културни екосистеми. Предвижда се Съветът да се състои от нечетен брой участници с максимален брой седем.  

Основни цели на Културния съвет са:

  • Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в Община Кюстендил чрез обмен на опит и добри практики с културните съвети в Община Троян и Община Шумен, както и с партньорските организации на сдружение „АСОРИ“ - Музей на живото изкуство (Исландия) и Pikene pa Broen (Норвегия);  
  •  Развиването на нови подходи и модели за създаването на артистични продукти; 
  •  Работа с партньори - артистични формации, други общини, чуждестранни организации и др.;
  •  Ангажиране на съществуващи и достигане до нови публики;
  •  Кандидатстване за общинско, национално и европейско финансиранe; 
  •  Комуникиране с бизнес организации с цел осигуряване на спонсорства. 

За да кандидатствате за член на Културния съвет, последвайте линка на онлайн формуляра тук. Процедурата бе бъде отворена до 30 декември 2022 г. - https://forms.office.com/r/Z2n8x1CSVv

За Ritual Gatherings:

Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проекта е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и артистичнипрояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от ежегоден, интердисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум. 

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.