Ученици от езиковата гимназия в Кюстендил изрисуваха огромен портрет на патрона на училището си - доктор Петър Берон.

Инициативата е на Йордан и Габриела, който са ученици в 12 клас и им предстои абитуриентски бал. Повода е Деня на народните будители 1 Ноември, който е и празник на училището. В начинанието на младите творци се включва и Дарина, която в момента е 10 клас. Картината е изрисувана върху стена в коридора на първия етаж в училището.

"Първоначално идеята бе да се нарисува нещо в задния двор на училището, но след това се доразви и стигнахме до тук. Посланието към нашите съученици, което искаме да отправим е да се занимават с това, което им е приятно и да се интересуват повече от историята на България" разказва Йордан Георгиев.

"Габриела и Йордан ме поканиха да се включва в проекта и реших да им помогна, защото идеята много ми хареса. Може би по-трудно при такава рисунка е работата със светлосенките, защото трябва да внимаваме повече за да се получи по-реалистично. Мисля, че е добра идея да покажем чрез изкуство на съучениците си кой е доктор Петър Берон и по този начин да се запознаят с лика на патрона на училището ни. Изкуството трябва да се показва и да се цени!" обяснява десетокласничката Дарина Дочева.

"Малко повече трябва да гледаме към изкуството. Все пак трябва да има малко цвят в ежедневието ни. За съжаление няма много снимки на патрона на училището ни. В интернет намерихме хубав портрет и от там черпихме информация" разказва Габриела Александрова

Учениците са възпитаници на школата "Новите майстори" ръководена от Евгени Серафимов и имат идея да продължат да рисуват портрети на народни будители по стените на училището, но все още не са решили кой ще е следващия проект.

"Аз одобрявам и подкрепям проекта на Габриела, Йордан и Дари от нашето училище, защото това е един творчески акт, който изразява тяхната духовна същност, тяхната идея да внесат нещо ново в интериора на училището, а когато то е и в контекста на предстоящия патронен празник е още по-смислен, защото е едно посвещение, дар не само на сградата, но и на всички ученици, колеги и учители. За нас това е един пример, който трябва да следват и другите ученици. Аплодирам идеята за още такива рисунки, тъй като в училището се изучават чужди езици те предложиха да бъдат изобразени портрети на класици от страните, чиито езици изучаваме - Англия, Испания и Германия." казва Иванка Янкова директор на Езикова гимназия "д-р Петър Берон" град Кюстендил.

работен момент

 

Разходите по реализация на проекта са за сметка на училищното ръководство и са на стойност около 100 лв. Това е поредното доказателство, че не всичко е пари, че може да има красота и на символична цена.

Кюстендилската езикова гимназия е едно от елитните училища в региона. Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. В него се изучават четири езика - английски, немски, испански. Преподава се по съвременна методика и се използват модерни учебници и учебни помагала, придобити, благодарение и на резултатното сътрудничество с чужди езикови центрове и издателства. Овладяването на първи и втори чужд език е изключителен шанс за завършилите Езикова гимназия "д-р Петър Берон", тъй като те могат да продължат образованието си в европейски и американски университети. В Eзикова гимназия се намира единствената чуждоезикова библиотека в Кюстендил, чийто фонд непрекъснато се обогатява. 

Сграда в която се помещава училището е в бароков стил и е построена през 1904 година. Първоначално сградата е предназначена за ловна резиденция на цар Фердинанд.