Областният съвет за намаляване на риска от бедствия съгласува Плана за защита при бедствия на област Кюстендил

На свое заседание Областният съвет за намаляване на риска от бедствия съгласува единодушно Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил. Заседанието бе свикано от инж. Александър Пандурски, който е и председателстващ на Областния съвет. Участие взеха неговият заместник Валентина Караганова, главният секретар Гергана Михайлова, представители на общински администрации и различни институции от областта. 

„Искам да благодаря на всички, които положиха максимални усилия, за да може Планът да бъде критично оценен и приет. Специални благодарности на служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Знаете каква е обстановката в света и каква е ситуацията у нас, затова е необходимо с изключителна сериозност и отговорност да подхождаме към всички тези опасности, които ни грозят – не само от природата, но и от възможното въздействие на други фактори“, заяви инж. Александър Пандурски при откриване на заседанието. 

Представители на РДПБЗН и секретарят на Областния съвет представиха пред присъстващите актуализирания проект на Плана за защита при бедствия. Той бе съгласуван единодушно от членовете на Съвета. 

По втора точка от дневния ред зам.-кметът на Кочериново Емил Атанасов представи проекта на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кочериново, който също бе съгласуван по време на заседанието.