Областният управител на Кюстендилска област свика на заседание Съвета за намаляване на риска от бедствия. Служител на ГДПБЗН направи представяне на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, приета с решение на МС.

Участниците в Областния съвет бяха запознати с Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия и степента на изпълнение за обучение на доброволците и възможностите за приемане на нови членове от служители на РДПБЗН – Кюстендил.

На заседанието, председателствано от областния управител Виктор Янев, присъстваха представители на общините от Кюстендилска област, ръководители на местни и регионални структури, имащи отношение към действията при възникнали бедствени ситуации.

Специален гост на заседанието бе Инго Ендрик Ланкау – почетен консул на Р България във ФР Германия и пожарникар – доброволец. Той е и дългогодишен преподавател по направление на пожарната и аварийна безопасност и е водещ специалист по учебните дисциплини пожаро-техническа експертиза и противопожарна техника.

Инго Ендрик Ланкау има съществен принос при обмена на опит и подкрепата му за изграждането на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” като модерна европейска структура. През 2017 година е удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза” на АМВР. Той запозна участниците в заседанието с начина на работа на доброволните формирования в провинция Хесен – ФР Германия, оцени като ползотворна програмата за сътрудничество между МВР на Република България и Министерството на вътрешните работи и спорта на провинция Хесен.

Областният управител Виктор Янев благодари за подкрепата на госта и му връчи Плакета на институцията.