Навигация

Областният управител на Кюстендилска област свика на заседание Съвета за намаляване на риска от бедствия. Служител на ГДПБЗН направи представяне на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, приета с решение на МС.

Участниците в Областния съвет бяха запознати с Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия и степента на изпълнение за обучение на доброволците и възможностите за приемане на нови членове от служители на РДПБЗН – Кюстендил.

На заседанието, председателствано от областния управител Виктор Янев, присъстваха представители на общините от Кюстендилска област, ръководители на местни и регионални структури, имащи отношение към действията при възникнали бедствени ситуации.

Специален гост на заседанието бе Инго Ендрик Ланкау – почетен консул на Р България във ФР Германия и пожарникар – доброволец. Той е и дългогодишен преподавател по направление на пожарната и аварийна безопасност и е водещ специалист по учебните дисциплини пожаро-техническа експертиза и противопожарна техника.

Инго Ендрик Ланкау има съществен принос при обмена на опит и подкрепата му за изграждането на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” като модерна европейска структура. През 2017 година е удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза” на АМВР. Той запозна участниците в заседанието с начина на работа на доброволните формирования в провинция Хесен – ФР Германия, оцени като ползотворна програмата за сътрудничество между МВР на Република България и Министерството на вътрешните работи и спорта на провинция Хесен.

Областният управител Виктор Янев благодари за подкрепата на госта и му връчи Плакета на институцията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф