Съдия Елисавета Деянчева встъпи в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, като подписа акта за встъпване пред председателя на съда – съдия Пенка Братанова и магистратите от Окръжния съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Елисавета Деянчева – съдия в Районен съд – Кюстендил, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, след спечелен конкурс за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия. Съдия Деянчева има над 22 години юридически стаж, от които над 10 години в органите на съдебната власт. 

Административният ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова приветства новия си колега с пожелания за здраве, професионални успехи и всеотдайност!