Тази година кампанията с изнесени каси по малките населени места на Дирекция „Местни приходи” към Община Кюстендил, за заплащане с 5% отстъпка на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозното средство и такса куче, ще започне от 23.03.2022 г.

Тя ще продължи до 14.04.2022 г. в 28 населени места съгласно следния график:

23.03.2022 г. / сряда / 

 • с. Ябълково
 • с. Николичевци
 • с. Копиловци 

24.03.2022 г. /четвъртък / 

 • с. Коняво
 • с. Горна Гращица 
 • с. Долна Гращица
 • с. Катрище

28.03.2022 г. /понеделник/ 

 • с. Шишковци
 • с. Драговищица
 • с. Горановци / с. Полетинци
 • с. Стенско 

29.03.2022 г. /вторник/  

 • с. Дворище
 • с. Шипочано
 • с. Раждавица 

30.03.2022 г. /сряда/  

 • с. Пиперков чифлик
 • с. Багренци
 • с. Търновлаг
 • с. Гирчевци 

11.04.2022  г. /понеделник/   

 • с. Грамаждано
 • с. Жиленци
 • с. Вратца
 • с. Гюешево 

12.04.2022  г. /вторник/   

 • с. Соволяно
 • с. Радловци
 • с. Лозно 

13.04.2022  г. /сряда/  

 • с. Слокощица 

14.04.2022  г. /четвъртък/  

 • с. Таваличево