В Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски е постъпил сигнал от кметският наместник на село Долна Гращица. В сигнала до РИК Екатерина Николова твърди, че в избирателна секция № 102900097 са допускани избиратели да гласуват без да са включени в избирателния списък и без да са налице основанията да бъдат дописани под черта.

 

"Вторник следобед разбрах, че са докарвани хора от Горна Гращица, които имат наследствен имот, но по постоянен адрес са в София. Гласували са и хора, които са от селото, имат наследствен имот в селото, но нямат никаква регистрация. Хората от селото ме питат и аз искам да знам, може ли така да се гласува. Това е причината да подам сигнал. Става въпрос за 4 човека, не за някаква огромна бройка, но хората в селото реагират." коментира в телефонен разговор кметският наместник на Долна Гращица Екатерина Николова.

Районната избирателна комисия не разполага с компетентност да извърши проверка за основанията за вписване и дописване на избиратели в съставените от общинските администрации, поради което ще предаде избирателните списъци на Районна прокуратура Кюстендил и Дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството в законоустановения срок. След това компетентните органи следва да извършат проверка за нарушения от характера на изложените в сигнала.