Поради заболяване на подсъдимата Ивона Б., Разпоредителното заседание по НОХД 6/ 2021 г. на Окръжен съд – Кюстендил, известно като дело „Дупнишка популярна каса“, насрочено за 17-18 и 19 март, няма да се проведе.

Пострадалите лица не трябва да ходят Съдебната палата в Кюстендил на посочените дати.

Разпоредителното заседание е пренасрочено от съда за първите резервни дати, на 19, 20 и 21 април, от 10 ч., за които дати и час страните по делото са запознати чрез получените призовки.