Окръжен съд – Кюстендил насрочи Разпоредително заседание по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“, след като Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда Обвинителен акт срещу Ивона Бл., съпругата на починалия председател на „Дупнишка популярна каса“ – Георги Бл. Съдия Надя Георгиева насрочи разпоредителното заседание за 17, 18 и 19.03.2021 година, от 10,00 часа в Съдебната палата в Кюстендил, като определи и по три резервни дати за месеците април / 19, 20, 21.04 /, май / 17, 18 и 19.05 /, юни / 14, 15 и 16.06 / и юли / 12, 13 и 14.07 /, за които дата и час да се призоват страните по делото, в една Призовка.

Срещу подсъдимата са повдигнатите и предявени обвинения за следните престъпления:
1/   По чл. 252, ал.2 (причинени другиму значителни вреди),  вр. с ал. 1 (извършвал по занятие банкови сделки), вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и Глоба от 5 000 лв., до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца;
2/ По чл.253, ал.5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък) вр. с ал.4, вр. с ал.3, т.1 и т. 2 - т.нар, „изпиране на пари", за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, Глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права по чл.37, ал. 1 т.6 и т.7 от НК и
З/ По чл.255, ал.3 ( данъчни задължения в особено големи размери) вр. с ал. 1 (избегнал установяване и плащане на дан. задължения), т.2 (потвърдил неистина) вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК -т.нар. „избягване установяване или плащане на данъчни задължения", за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

фотограф: Ярослав Ставрев

Пострадалите, според обвинителния акт, от първото престъпление са 222 души. Те ще се призоват за разпоредителното заседание през месец март и резервните му дати, като се подредят в списъка по азбучен ред и се разделят по равен брой, от по 74 лица за всяка от трите дати през посочените месеци.

ВАЖНО: Чрез призовките, на пострадалите физически лица ще им бъде указано, че явяването им в разпоредително заседание НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

Предвид епидемичната обстановка в страната, съдът препоръчва на пострадалите, при желание да упражнят правата си по чл.247б, ал. 3 и ал.4 от НПК- да направят писмено своите искания за конституиране като граждански ищец и частен обвинител, в 7- дневен срок от съобщаването им за насрочване на разпоредителното заседание. Съдът разяснява на пострадалите, че граждански иск могат да предявят и пред граждански съд.

При наличие на епидемична обстановка в страната от COVID- 19 на датите, определени за провеждане на откритите съдебни заседания, с цел осигуряване на мерки за безопасност в съдебната зала на Окръжен съд – Кюстендил, пострадалите ще бъдат допускани последователно, един след друг, като броят им в съдебна зала и палата следва да не надвишава 5 лица, в които случай, в съдебна зала следва да присъстват до 15 лица.

Съдът указва на подсъдимата, че участието й по делото е задължително, като при неизпълнение на това задължение без уважителна причина, взетата й мярка за неотклонение – „парична гаранция“ може да бъде изменена в по- тежка, като се отнеме в полза на държавата внесената парична гаранция или й се наложи глоба до 1 000 лв.

Окръжен съд – Кюстендил указва на подсъдимата, прокуратурата, защитата и пострадалите, че след приключване на разпоредителното заседание и при евентуално насрочване на делото в съдебно заседание, горепосочените резервни дати ще се считат за дати за разглеждане на съдебни заседания.

Информация за хода на делото ще бъде редовно публикувана на електронния адрес на Окръжен съд – Кюстендил, секция „Пресцентър“: https://kyustendil-os.justice.bg/bg

Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева, по време на разпоредително заседание на 28.10.2019 г., прекрати наказателното производство спрямо починалия управител на „Дупнишката популярна каса“ Георги Близнаков, поради неговата смърт. Съдът прекрати съдебното производство спрямо неговата съпруга Ивона Близнакова и върна делото на прокуратурата, поради нередовности в обвинителния акт. Над 1 година по- късно, от прокуратурата внесоха отново обвинителен акт срещу Ивона Бл. и съдът насрочи разпоредително заседание по делото.