Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Йоланда Цекова даде ход на съдебното следствие по дело за документна измама. Разпитани бяха първите 7 свидетели, които по списък са над 150. Окръжен съд продължава с разпита на свидетели, призовани за нови 4 дати: 22 юни, 24 юни, 27 юни и 28 юни.

Делото продължава по общия ред, с 4- ма подсъдими, за трима от тях - с обвинения за измама в големи размери /чл. 212, ал.4/, а за един – с обвинение за документна измама в особено големи размери /чл. 212, ал.5/, за което законът предвижда „лишаване от свобода“ за срок от 10 до 20 години.

Обвинението е, че в периода от февруари до юни 2006 година, чрез използване на неистински официални и частни документи, в офис на финансова къща, с клон в град Кюстендил са получили без правно основание парични суми в размер на: за подсъдимия Р. Х. - 351 762 лв., за подсъдимите З. У и И. У – 338 129 лв. и за подсъдимия И. Л. – 2 480 лв.

В обвинителния акт се посочва, че чрез използване на неистински пълномощни от пострадалите лица, имащи право на обезщетения от процеса на приватизация, подсъдимите са получили без правно основание чуждо движимо имущество – посочените парични суми. 

Списъкът на пострадалите включва 199 лица от територията на цялата страна.