От началото на месеца в сектор Български документи за самоличност в ОДМВР – Кюстендил, и районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила са подадени 511 заявления за издаване на лични карти, издадени и получени са 483. Издадените и получени СУМПС са 243.

От Областната дирекция на полицията в Кюстендил съобщават, че през месец февруари 2021 г. изтича срокът на валидност на 1600 лични карти, 537 паспорта, на 928 СУМПС и припомнят на гражданите, че могат да сменят личните си документи и преди крайния срок на валидност на документа.

Жителите на Кюстендилска област могат да подадат заявление за издаване на нов личен документ с платена такса за обикновена услуга във всички поделения на сектор БДС – в ОДМВР, в РУ Дупница, РУ Бобов дол, в РУ Рила.

Служебното удължаване на срока на валидност на личните карти и паспортите с 6 месеца се отнася само за тези, които изтичат за времето от 13 март 2020 до 31 януари 2021 г., за СУМПС – за тези, които изтичат за времето от 13 март 2020 до 31 декември 2020 г, срокът на валидност се удължава със 7 месеца.