От началото на тази година до 15 януари в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР и поделенията в областта са подадени 1131 заявления за издаване на лични карти, 210 – за издаване на паспорти, и 617 за издаване на СУМПС..

За същия период са връчени 895 лични карти, 262 паспорта и 330 СУМПС.

Напомняме на гражданите, че срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., бе удължаен с шест месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. При желание/необходимост всеки гражданин може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.

Внимание! Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., бе удължен със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство. Не се удължава срокът на валидност на СУМПС, чиито срок изтича през тази година!

Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Кюстендил, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ – РУ Дупница, РУ Бобов дол, РУ Рила.

За бърза услуга гражданите могат да подават заявления само в ОДМВР – Кюстендил, и РУ Дупница.