От началото на тази седмица започва тестването на нов софтуер за отчетност при транспортирането на дървесина в горите, стопанисвани от Югозападното държавно предприятие. Целта на фото-регистъра е превенция и предотвратяване на некоректната оценка и неправилно отразяване на количествата транспортирана дървесина.

Основните функции на системата са фото-регистрация на превозните средства при издаване на превозен билет за транспорт на дървесина, бързи справки във фото-регистъра, както и автоматизирани проверки по снимки на камиони, направени с телефон. Фото-регистрацията позволява поддържането на голяма база данни със снимков материал за всеки един камион с дървесина, който тръгва от гората с редовен превозен билет, както и съпоставяне на снимките и данните за отделните курсове на автомобила. Освен текущото автоматично разчитане на регистрационните номера на превозните средства, на следващ етап ще бъде създадена и функционалност за автоматично определяне на обема на транспортираната дървесина.

Caption

Софтуерът е разработен от частната фирма ICDSoft като дарение в полза на ЮЗДП и е част от съвместната инициатива на двете организации за подобряване на контрола и гарантиране на пълна отчетност за дървесината, добивана и транспортирана от държавните гори. Ползването на системата се осъществява чрез служебния уеб-сайт http://fotoregister.uzdp.bg, като първи тестове ще направят горските служители в 6 от ключовите териториални поделения на ЮЗДП: „ДГС Белово” (област Пазарджик), „ДГС Самоков” (област Софийска), „ДЛС Витошко-Студена” (област Перник), „ДГС Симитли” (област Благоевград), „ДГС Тетевен” (област Ловеч) и „ДЛС Кричим” (област Пловдив). След успешно приключване на тестовете системата ще бъде въведена във всички 38 поделения на ЮЗДП и ще даде възможност на заинтересованите лица да правят справки и да подават сигнали.

„Фото-регистърът за транспортa на дървесина е поредната иновативна стъпка, която предприемаме за повишаване на прозрачността и гражданския контрол за намаляване на незаконните практики в горите”, коментира директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов. През последните години с тази цел бяха разработени и системите за електронни търгове за продажба на дървесина (https://sale.uslugi.io/uzdp), както и публичната уеб-карта на горите и защитените територии в обхвата на ЮЗДП (http://gori.uzdp.bg).