Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 1-месечен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.

От полицията в Кюстендил информират гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си. Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

През изминалата седмица в ОДМВР – сектор Български документи за самоличност, и поделенията – в РУ Дупница, РУ Бобов дол, РУ Рила, са подадени 397 заявления от жители на Кюстендилска област за издаване на лични карти, 85 – паспорти, 230 – за СУМПС.

489 граждани са получили новоиздадените си лични карти, 81 – паспорти, 266 – СУМПС.